Centrum pre bioetiku

Jedinečné Centrum pre bioetiku, ktoré ako prvé svojho druhu na Slovensku založil prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD, je súčasťou Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM. Vznik Centra pre bioetiku si vyžiadalo viacero kontroverzných otázok, ktoré sa v priebehu 20. storočia postupne dostávali do centra záujmu medicíny, etiky, legislatívy, ľudských práv či verejnej politiky a vynútili si tak vytvorenie nového multidisciplinárneho vedeckého odboru - bioetiky.
Centrum sa zameriava na výskum vplyvu moderných technológií na človeka, hodnoty a spoločnosť. Skúma problémy, ktoré trápia globálnu spoločnosť v 21. storočí: riziká nových technológií pre ľudstvo, etické aspekty editovania ľudského genómu, problematika očkovania, technické a estetické vylepšovanie človeka a pod.

Viac:
https://centreforbioethics.sk/