foRMAtion

UCM sa stala súčasťou projektu foRMAtion

foRMAtion je projekt zameraný na výskum a vývoj v oblasti inteligentných materiálov pre rôzne priemyselné odvetvia, ako aj pre účely životného prostredia a zdravotníctva.

Hlavným cieľom projektu je vytvárať nové a inovatívne riešenia a aplikácie, ktoré využívajú tieto materiály a umožňujú lepšie a efektívnejšie využívanie zdrojov.

FORMAtion spája organizácie ako univerzity, výskumné ústavy a priemyselné spoločnosti z rôznych európskych krajín.

Partnerstvo s týmto projektom prináša našej univerzite tieto výhody:

• Prístup k výsledkom výskumu a novým technológiám v oblasti inteligentných materiálov.

• Možnosť spolupráce a výmeny know-how s rôznymi organizáciami v rámci projektu „forMation“, čo môže posilniť naše prepojenia a možnosti spolupráce.

• Kontakt s odborníkmi v oblasti inteligentných materiálov a možnosť konzultovať s nimi naše nápady a projekty.

• Možnosť prezentovať vlastné nápady a iniciatívy, získať spätnú väzbu od odborníkov a partnerov v rámci projektu.

• Možnosť zlepšiť hodnotu a reputáciu našej značky tým, že sme súčasťou medzinárodného projektu zameraného na inovácie a výskum v oblasti inteligentných materiálov.