Grémium rektorky UCM

Zloženie Grémia rektorky UCM

prof. Mgr. prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka
rektorjohn(zav.)doeucm.sk


Členovia:

doc. Mgr. Sirotová Mariana, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ffjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmkjohn(zav.)doeucm.sk

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka FPV UCM
dekan.fpvjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsvjohn(zav.)doeucm.sk

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
dekan FZV UCM
ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
riaditeľ IM UCM
michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor UCM
kvestorjohn(zav.)doeucm.sk