Grémium rektora UCM

Zloženie Grémia rektora UCM

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor
rektor(zav.)ucm.sk


Členovia:

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ff(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmk(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. prof.
dekan FPV UCM
dekan.fpv(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsv(zav.)ucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR UCM
riaditel.ifblr(zav.)ucm.sk