Individuálne riadiace akty rektora UCM súvisiace s koronavírusom

Individuálne riadiace akty rektora UCM súvisiace s koronavírusom: