Informácie pre študentky UCM, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2021/2022 v Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch

  • Začiatok ubytovania v akademickom roku 2021/2022: 19.09.2021, v čase od 14.00 hod. do 21.00 hod alebo je nutné telefonicky oznámiť termín nástupu (033/7725511).
  • Zaplatiť poplatok za ubytovanie za september 2021 v sume 20,- € na číslo účtu IBAN SK 23 8180 0000 0070 0049 4129, variabilný symbol 09/2021. Do poznámky uvádzajte svoje meno, priezvisko.  Študent je povinný zaplatiť poplatok za ubytovanie každý mesiac v sume 50,-€ vždy do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Pri nástupe študentky platia vratný poplatok 10-€ za kľúče. V súčasnom období je nutné priniesť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
  • Študentka je povinná zaplatiť poplatok za ubytovanie každý mesiac od pridelenia ubytovania, i v prípade, že bude v danom mesiaci ubytovaný len 1 deň alebo vôbec v danom mesiaci nenavštívi ubytovacie zariadenie.
  • V prípade, že ubytovaná študentka predčasne ukončí ubytovanie, je povinná oznámiť to v kancelárii vychovávateľov.
  • Pri ukončení ubytovania sa treba riadne odhlásiť z ubytovania v kancelárii vychovávateľov, a v deň odchodu vypratanú, umytú izbu odovzdať vychovávateľovi (a to i v prípade, že v izbe zostávajú spolubývajúce).
  • Upratovanie izieb si študentky vykonávajú sami. K dispozícii majú vedro, handru, zmeták a vysávač. Na každej chodbe sú spoločné sprchy, WC, umyvárka a kuchynka s chladničkou, varnou doskou a mikrovlnnou rúrou. K dispozícii je samoobslužná práčka.
  • Študentky si zabezpečia vlastné posteľné obliečky a stolovú lampu.
  • Školský internát umožňuje bývanie aj počas víkendov, okrem školských prázdnin.