Kabinet eventov

Kabinet eventov je kreatívnou agentúrou FMK združujúcou študentov rôznych ročníkov a študijných programov  s cieľom vytvorenia priestoru pre tých, ktorí majú záujem získať prax v tvorbe a organizovaní podujatí už počas štúdia. V rámci konkrétneho eventu sú po skupinách rozdelení do niekoľkých funkčných tímov, úlohou ktorých je pracovať na zadaní. V Kabinete eventov sa študenti naučia plánovať celkový koncept podujatí, vytvárať kreatívne marketingové kampane, komunikovať s cieľovou skupinou, ako aj ostatnou verejnosťou, organizačne zabezpečiť programovú štruktúru a sponzoring podujatia.

Študenti sú v kabinete eventov konfrontovaní nie len z organizáciou eventov s rôznym zameraním od prvotného nápadu až po samotnú realizáciu, ale aj ich samotné vyhodnotenie. Kabinet z ohľadom na prax každoročne realizuje niekoľko eventov, (niektoré aj s charitatívnym zameraním, orientované na ekológiu). Eventy sa organizujú smerom dnu (raňajky pre študentov, Vjamnoce), pre študentov univerzity ale aj smerom von - pre širokú verejnosť (UCM Night Run, 30 rokov slobody, DOD FMK).