Konfuciov inštitút pri UCM

Konfuciove inštitúty sú neziskové vzdelávacie inštitúcie, ktoré okrem výučby čínskeho jazyka a kultúry predstavujú platformu pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a okolitým svetom. V súčasnosti je na celom svete viac ako päťsto Konfuciových inštitútov a viac ako tisíc Konfuciových učební.

Konfuciov inštitút v Bratislave (KIB) vznikol v roku 2007 na základe dohody medzi Tianjinskou Univerzitou a Slovenskou Technickou univerzitou v Bratislave, s podporou čínskej vládnej organizácie Hanban. Ďalšími partnermi, ktorí stáli pri zrode inštitútu alebo sa do ich inštitúcií rozšírila výučba čínštiny pod záštitou KIB, sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom je umožniť slovenským študentom a verejnosti získavať základy čínštiny, spoznať čínsku kultúru a zvyky a byť tým pomyselným mostom, ktorý spája oba národy.

V roku 2016 sa k partnerom Konfuciovho inštitútu na Slovensku pridala aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a to na základe Dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej vtedajším rektorom UCM Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc. a riaditeľky Konfuciovho inštitútu v Bratislave, n.o., Ing. Petry Kotuliakovej, PhD. Hlavou ideou a náplňou spolupráce je nielen poskytovanie kurzov čínskeho jazyka na pôde univerzity, ale aj vzdelávanie miestnych inštruktorov čínštiny, organizovanie výmenných programov medzi miestnymi a čínskymi študentmi, ako aj uskutočňovanie aktivít súvisiacich s čínskym jazykom a kultúrou. Za spoluprácu je zo strany našej univerzity zodpovedný rektor UCM, prorektor UCM pre vonkajšie vzťahy a nimi poverené Oddelenie vonkajších vzťahov UCM.

V akademickom roku 2019/2020 ukončil svoje dvojročné pôsobenie u nás čínsky lektor Xin Fan, u ktorého počas dvoch akademických rokov študovalo spolu viac ako 50 študentov a zamestnancov UCM v rozsahu dvoch tematických kurzov – čínština pre začiatočníkov a čínština pre pokročilých. Ďakujeme za prejavenú dôveru, odvedenú prácu, a pánovi Xin Fan želáme do ďalšieho života veľa šťastia.