Laboratórium EDU Barracuda

Laboratorium EDU Barracuda bolo vybudované vďaka spolupráci so spoločnosťou U-system. Katedra dostala darom licencie na virtuálne boxy:

  • NextGen Control Center VC400
  • 3x NextGen Firewall VF10
  • NextGen Firewall VF25
  • Email Security Gateway 100Vx
  • Fyzický box NextGen Firewall F18

Produkty spoločnosti Barracuda patria k svetovej špičke komerčne dostupných riešení informačnej bezpečnosti.

Laboratórium poskytuje vybavenie a prostredie pre predmet Počítačové siete II., pre študentov pracujúcich na bakalárskych prácach s témou z oblasti bezpečnosti IKT, ale aj pre experimenty realizované v Laboratóriu informačnej bezpečnosti a aplikovanej kryptografie.