Medzinárodné konferencie

Marketing Identity – je medzinárodná vedecká konferencia s dlhoročnou tradíciou, ktorá je organizovaná v priestoroch Smolenického zámku každoročne v novembri. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM je vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti na význam inovácií, a tiež podporiť dialóg medzi odborníkmi z radov akademickej obce a praxe.
Výstupy z tejto konferencie sú od roku 2013 indexované v databáze Web of Science.

Megatrends and Media – je medzinárodná vedecká konferencia s dlhoročnou tradíciou, ktorá je organizovaná v priestoroch Smolenického zámku každoročne v apríli. Konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy.
Výstupy z tejto konferencie sú od roku 2016 indexované v databáze Web of Science.