Najpredávanejšie tituly v roku 2014

FPV

Všeobecná chémia (3. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 246 strán, formát A5, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-522-5

Všeobecná chémia - príklady a úlohy (seminárne cvičenia) (2. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 92 strán, A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-443-3

FF

Úvod do pedagogiky (2. prepracované vydanie) – Sirotová, M. – Vaniš, L. – Ručková, G.
Rozsah: 165 strán, formát A5, rok vydania 2012, ISBN 978-80-8105-279-8

Staršia slovenská literatúra (texty a osobnosti) (autor: Tkáčiková, E.)
Rozsah: 212 strán, formát A5, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-513-3

FMK

Kreatívny projektový manažment (autori: Zaušková, A. a kol.)
Rozsah 192 strán, formát A5, rok vydania 2014, ISBN 978-80-8105-555-3

Úvod do teórie žánrov (autor: Jenča, I. )
Rozsah: 142 strán, rok vydania 2014, ISBN 978-80-8105-545-4

FSV

Úvod do sociológie mládeže (autor: Macháček, L.)
Rozsah: 181 strán, formát B5, rok vydania 2011, ISBN 978-80-8105-259-0