Najpredávanejšie tituly v roku 2017

FPV

Anorganická chémia (3. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 380 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-661-1, cena: 6,40 €

Anorganická chémia - seminárne cvičenie (autori: Titiš, J. - Valigura, D. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 112 strán, formát A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-446-4, cena: 1,39 €

Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie - 3. vyd. (Herchel, R. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 62 strán, formát A4, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-823-3, cena: 1,20 €

Laboratórne cvičenie z analytickej chémie (autori: Mrázová, V., Maliarová, M.)
Rozsah: 136 strán, formát A4, rok vydania 2012, ISBN 978-80-8105-354-2, cena: 2,00 €

Laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie (autori: Godány, A., Faragó, J., Horváthová, V., Timko, J. )
Rozsah: 68 strán, formát A 5, rok vydania 2012, ISBN 978-80-8105-411-2, cena: 4,57 €

Organická chémia - seminárne cvičenie I. (autor: Tokárová, Z.)
Rozsah: 146 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-856-1, cena: 1,53 €

Všeobecná chémia - príklady a úlohy (seminárne cvičenia) (2. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 92 strán, A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-443-3, cena: 0,60 €
 

FF

Ako písať a prezentovať záverečné práce (autor: Havrlentová, D.)
Rozsah: 98 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-716-8, cena: 2,80 €

English Idioms -Theory and Applications (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 210 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-660-4, cena: 4,40 €

English Phraseology in Practice - 2. vyd. (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 130 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-640-6, cena: 3,00 €

Kapitoly z dejín Trnavy (autor: Sokolovič, P.)
Rozsah: 230 strán, formát A5, rok vydania: 2017, ISBN: 978-80-8105-889-9, cena: 5€

Novodobé dejiny Trnavy rečou dokumentov (autor: Sokolovič, P.)
Rozsah: 216 strán, formát: A5, rok vydania 2016, ISBN: 978-80-8105-805-9, cena: 5,79€

Sparta a Athény – Dejiny peloponézskej vojny (autor: Habaj, M. a kol.)
Rozsah: 258 strán, formát B5, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-855-4, cena: 1,60€

Translation Studies an Introductory Coursebook - 3. vydanie (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 202 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-641-3, cena: 4,00 €
 

IFBLR

Kinezioterpia pri ochoreniach chrbtice (2. vydanie) (autori: Mašán, J. – Golská, S.) 
Rozsah: 138 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105- 687-1, cena: 5,70 €

Kapitoly z vývojovej kineziológie (2. vydanie) (autor: Boldišová, O.)
Rozsah: 60 strán, formát A4, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-781-6, cena: 1,00 €

Malý lexikón odbornej terminológie pre zdravotnícke odbory (2.vydanie) (autor: Koišová, J.)
Rozsah: 150 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-672-7, cena: 2,74 €

Terminológia cvičebných polôh a pohybov v terapeutickej praxi (2.vydanie) (autor: Hrčka, J.)
Rozsah: 73 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-673-4, cena: 1,22 €

Vertebrogénne ochorenia, základné diagnostické kritériá a rehabilitačné postupy (autori: Haring, J. – Mašán, J. – Haring, J. ml.)
Rozsah: 83 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-685-7, cena: 1,60 €

Vybrané kapitoly z manažmentu pre nelekárske zdravotnícke odbory (autori: Ochaba, R. - Rovný, I.)
Rozsah: 52 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-858-5, cena: 0,73€

Základy elektroliečby a fototerapia (2. vydanie) (autori: Chudá, D. - Blahunka, R.)
Rozsah: 74 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-837-0, cena: 1,00 €


FMK

Ekonómia – história, súčasnosť a budúcnosť (autori:  Matúš, J. – Bednárik, J. – Fašiang, T.) 
Rozsah: 172 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-786-1, cena: 4,60 €

Rečová komunikácia (autor: Škvareninová, O.)
Rozsah: 214 strán, formát B5, rok vydania 2014, ISBN 98-80-8105-632-1, cena: 5,60 €

Marketing a marketingová komunikácia v médiách (2. vydanie) (autor: Čábyová, Ľ.)
Rozsah: 211 strán, formát: A5, rok vydania 2014, ISBN 978-83-7729-181-8, cena: 5,52 €

Marketing a spoločnosť I (autor: Kollárová, D. )
Rozsah: 84 strán, formát A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-520-1, cena: 2,52 €

Marketing a spoločnosť II (autor: Kollárová, D.)
Rozsah: 134 strán, formát A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-506-5, cena: 3,90 €

Mediálny marketing (autor: Čábyová, Ľ.)
Rozsah: 126 strán, formát A5, rok vydania 2010, ISBN 978-80-8105-174-6, cena: 3,15 €

Kreatívny projektový manažment (autori: Zaušková, A. a kol.)
Rozsah 192 strán, formát A5, rok vydania 2014, ISBN 978-80-8105-555-3, cena: 7,55 €


FSV

Európsky sociálny model (autor: Blaha, Ľ.)
Rozsah: 198 strán, formát B5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-776-2, cena: 6,30 €

Orgány ochrany práva a ich miesto vo verejnej správe ( autor: Šramel, B.)
Rozsah: 292 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-581-2, cena: 8€

Terorizmus ako globálna hrozba (autor: Klavec, J.)
Rozsah: 144 strán, formát A5, rok vydania 2014, ISBN 978-80-8105-616-1, cena: 3,40 €