Najpredávanejšie tituly v roku 2019

FF

English Idioms -Theory and Applications (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 210 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-660-4, cena: 4,40 €

English Phraseology in Practice (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 130 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-640-6, cena: 3,00 €

English Lexicology in Theory and Practice - 4. vyd. (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 204 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-639-0, cena: 4,00 €

Ako písať a prezentovať záverečné práce (autorka: Havrlentová, D.) 
Rozsah: 98 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-716-8, cena: 2,80 €

FMK

Príručka pre uchádzača FMK v Trnave (autori: Magál, S. – Matúš, J. – Petranová, D.)
Rozsah: 471 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-773-1, cena 4,40€

Rečová komunikácia (autorka: Škvareninová, O.)
Rozsah: 214 strán, formát B5, rok vydania 2014, ISBN 98-80-8105-632-1, cena: 5,60 €

Ekonómia – história, súčasnosť a budúcnosť (autori:  Matúš, J. – Bednárik, J. – Fašiang, T.) 
Rozsah: 172 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-786-1, cena: 4,60 €

Teoretické východiská učenia (sa) o médiách (autor: Kačinová, V.)
Rozsah: 81 strán, formát B5, rok vydania 2018, ISBN 978-80-8105-910-0, cena: 3,60€

Teoretické aspekty filmov o superhrdinoch (autor: Radošinská, J.)
Rozsah: 170 strán, formát: B5, rok vydania: 2018, ISBN 978-80-8105-949-0, cena: 6,50 €


IFBLR

Vertebrogénne ochorenia, základné diagnostické kritériá a rehabilitačné postupy  (autori: Haring, J. – Mašán, J. – Haring, J. ml.)
Rozsah: 83 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-685-7, cena: 1,60 €

Balneológia a fyziatria (autor: Mašán, J.)
Rozsah: 104 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-892-9, cena: 2,40 €

Kinezioterpia pri ochoreniach chrbtice (2. vydanie) (autori: Mašán, J. – Golská, S.) 
Rozsah: 138 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105- 687-1, cena: 5,70 €

Balneológia (autor: Mašán, J.)
Rozsah: 98 strán, formát A4, rok vydania 2019, ISBN 978-80-572-0004-8, cena: 2,00 €

Intervenčná rádiológia (autor: Klepanec, A.)
Rozsah: 68 strán, formát: A5, rok vydania 2019, ISBN 978-80-572-0001-7, cena: 5,60 €

Skiagrafia (autori: Klepanec, A., Žákovič, V.)
Rozsah: 172 strán, formát: B5, rok vydania 2018, ISBN 978-80-8105-936-0 cena: 4,70 €


FSV

Dejiny politického myslenia v 19. storočí (autor: Blaha, Ľ.)
Rozsah: 260 strán, formát B5, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-833-2, cena: 7,60 €

Európsky sociálny model (autor: Blaha, Ľ.)
Rozsah: 198 strán, formát B5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-776-2, cena: 6,30 €

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov (autori: Lukáč, M. - Mihálik, J.)
Rozsah: 318 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-826-4, cena: 10,54 €


FPV

Anorganická chémia (3. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 380 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-661-1, cena: 6,40 €

Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie (3. vydanie) (autori: Herchel, R. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 62 strán, formát A4, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-823-3, cena: 1,20 €

Laboratórne cvičenie z analytickej chémie (autori: Mrázová, V., Maliarová, M.)
Rozsah: 136 strán, formát A4, rok vydania 2012, ISBN 978-80-8105-354-2, cena: 2,00 €

Príklady a úlohy zo všeobecnej chémie II. (autori: Valigura, D. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 70 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-895-0, cena: 1,30 €

Úvod do logiky pre informatikov (autori: Dirgová Luptáková, I. - Kvasnička, V.)
Rozsah: 221 strán, formát B5, rok vydania: 2017, ISBN 978-80-8105-888-2, cena: 3,50 €

Organická chémia I. (autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V.)
Rozsah: 418 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-714-4, cena: 9,50 €

Organická chémia II. (autori: Gašparová, R. – Krutošíková, A. – Milata, V.)
Rozsah: 368 strán, formát B5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8108-762-5, cena: 9,20 €


Rektorát

Interakcia nástrojov marketingu vo vybraných oblastiach (autori: Matúš, J. – Matúšová Galera, J.)
Rozsah: 144 strán, formát: B5, rok vydania 2018, ISBN 978-80-8105-921-6, cena: 4,30 €Vypracovala: Mgr. Adriana Mrvová
(aktual 6.7.2020)