Nastavenie prehliadača

Konfigurácia internetového prehliadača pre prácu s AIS:

Internet Explorer a Mozilla Firefox: spustite (PDF)

Rýchle nastavenie prehliadača Internet Explorer (verzie 6 a 7) pomocou tohto súboru.

Poznámka: Súbor stiahnite (pravým tlačidlom) napr. na plochu, spustite/importujte, vyberte voľbu Áno a potom OK. Súbor je použiteľný pre operačný systém Windows XP SP2, v iných operačných systémoch resp. verziách nemusí fungovať. Vo Windowse musíte byť prihlásený pod účtom s právami zápisu do registrov (administrátorský účet) - o inštaláciu na UCM požiadajte Referát technickej prevádzky Centra IKT UCM.