Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

Portál TRANSPAREX udelil našej univerzite ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.

Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej obci v očiach občanov a celého Slovenska.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje.

Certifikát ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021 s hodnotením VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ

List o získaní ocenenia