Opisy odborov habilitačného a inauguračného konania

Analytická chémia

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - AJ

Analytická chémia

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - SJ

Cudzie jazyky a kultúry

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - AJ

Cudzie jazyky a kultúry

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - SJ

Etnológia

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - AJ

Etnológia

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - SJ

Molekulárna biológia

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - AJ

Molekulárna biológia

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - SJ

Verejná politika a verejná správa

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - AJ

Verejná politika a verejná správa

opis odboru habilitačného a inauguračného konania - SJ