Personálne obsadenie

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
prorektorka pre vedu a výskum
 

Oddelenie vedy a výskumu

Referentka pre vedu a výskum

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre podporu doktorandov a propagáciu vedy

PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Telefón: 033 5565 142
E-mail: sona.svetlikovajohn(zav.)doeucm.sk