Študentská rada UCM

Zoznam členov ŠR UCM:

Predseda ŠR UCM
bc. Matej Kubák
kubakjohn(zav.)doesrucm.sk

Podpredseda FSV
Karin Lepetová
lepetovajohn(zav.)doesrucm.sk

Podpredseda FMK
Nina Rohelová
rohelovajohn(zav.)doesrucm.sk

Podpredseda Inštitút manažmentu
Lenka Ilčáková
ilcakovajohn(zav.)doesrucm.sk

Podpredseda FF
Peter Vojtík
vojtikjohn(zav.)doesrucm.sk

Podpredseda FPV
zatiaľ nie je zastúpenie

Podpredseda FZV
zatiaľ nie je zastúpenie

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky - ŠRVŠ SR

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) 

ŠRVŠ vznikla v roku 1997 a je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce : „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám čo ťa trápi.“

Zoznam delegátov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave (k 23. 3. 2022)

Karin Lepetová
Fakulta sociálnych vied / Faculty of Social Sciences 

Nina Kališová
Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication

Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication
 
Peter Vojtík
Filozofická fakulta / Faculty of Arts
Ďalšie informácie o Študentskej rade UCM nájdete na webovej stránke ako aj na FB stránke ŠR UCM.