Študentská rada UCM

Študentská rada UCM / Student Council of UCM

Predseda Študentskej rady UCM / President of Student Council of UCM
Samuel Paška
samuel.paskajohn(zav.)doeucm.sk
+421 915 661 810

Podpredsedníčka Študentskej rady UCM / Vicepresident of Student Council of UCM
Mgr. Darina Peterková
darina.peterkovajohn(zav.)doeucm.sk
+421 903 878 862

Podpredseda Študentskej rady UCM / Vicepresident of Student Council of UCM
Bc. Jakub Kňažko
jakub.knazkojohn(zav.)doegmail.com
+421 918 698 859         

Podpredsedníčka Študentskej rady UCM / Vicepresident of Student Council of UCM
Barbora Koppová
koppbarborajohn(zav.)doegmail.com
+421 949 161 201


Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky - ŠRVŠ SR

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) 

ŠRVŠ vznikla v roku 1997 a je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce : „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám čo ťa trápi.“

Aktuálny zoznam delegátov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Predsedníčka Valného zhromaždenia ŠRVŠ / Chairwoman of ŠRVŠ
Bc. Natália Mulinová
Fakulta sociálnych vied / Faculty of Social Sciences
+421 904 347 550
vzjohn(zav.)doesrvs.sk 

Mgr. Darina Peterková
Fakulta prírodných vied / Faculty of Natural Sciences
darina.peterkova(zav.)ucm.sk
+421 903 878 862

Bc. Jakub Kňažko
Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication
jakub.knazko(zav.)gmail.com
+421 918 698 859

Ďalšie informácie o Študentskej rade UCM nájdete na webovej stránke ako aj na FB stránke ŠR UCM.