Študentská rada UCM

Lepetová Karin
predseda Študentskej rady

lepetova1john(zav.)doeucm.sk

bc. Matej Kubák
podpredseda pre FMK

kubak1john(zav.)doeucm.sk 

Mgr. Igor Cintula
podpredseda pre FF
cintula2john(zav.)doeucm.sk

bc. Ondrej Machovič
podpredseda pre FZV
machovic1john(zav.)doeucm.sk

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky - ŠRVŠ SR

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) 

ŠRVŠ vznikla v roku 1997 a je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce : „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám čo ťa trápi.“

Aktuálny zoznam delegátov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Predsedníčka Valného zhromaždenia ŠRVŠ / Chairwoman of ŠRVŠ
Bc. Natália Mulinová
Fakulta sociálnych vied / Faculty of Social Sciences
+421 904 347 550
vzjohn(zav.)doesrvs.sk 

Mgr. Darina Peterková
Fakulta prírodných vied / Faculty of Natural Sciences
darina.peterkova(zav.)ucm.sk
+421 903 878 862

Bc. Jakub Kňažko
Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication
jakub.knazko(zav.)gmail.com
+421 918 698 859

Ďalšie informácie o Študentskej rade UCM nájdete na webovej stránke ako aj na FB stránke ŠR UCM.