The Observatory

UCM sa stala súčasťou medzinárodného združenia The Observatory

The Observatory je medzinárodná asociácia, ktorá sa zameriava na výskum, analýzy a odporúčania v oblasti environmentálnej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Partnerstvo so združením prináša našej univerzite mnoho výhod:

• Prístup k najnovším výskumom a trendom v oblasti environmentálnej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

• Možnosť zúčastniť sa školení a workshopov organizovaných združením a získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti environmentálnej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

• Možnosť spolupracovať s odborníkmi, získať odborné rady a odporúčania na riešenie environmentálnych a sociálnych výziev.

• Prístup k nástrojom a zdrojom, ktoré môžu našej univerzite pomôcť pri plánovaní, meraní a riadení environmentálnych a sociálnych iniciatív.

• Možnosť získať podporu na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

• Možnosť získať ocenenia a certifikáty, ktoré zvýšia uznanie univerzity a spoločenské uznanie na trhu.

• Prístup k sieti organizácií a odborníkov zaoberajúcich sa environmentálnou udržateľnosťou a sociálnou zodpovednosťou, čo môže posilniť naše možnosti spolupráce.

• Príležitosť zlepšiť hodnotu a reputáciu vašej značky tým, že budete súčasťou medzinárodného združenia zameraného na udržateľnosť životného prostredia a sociálnu zodpovednosť.

• Možnosť zúčastniť sa konferencií, diskusií a iných podujatí organizovaných The Observatory a prezentovať svoje názory a iniciatívy v oblasti environmentálnej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.