Ubytovacia komisia UCM

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu - predseda UK UCM

Mgr. Soňa Krahulcová
vedúca ŠD - podpredsedkyňa UK UCM

PhDr. Ján Demčišák, PhD.
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Filozofickej fakulty

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty prírodných vied

Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty masmediálnej komunikácie

Ing. Júlia Karasová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty sociálnych vied

Bianca Gubová
zástupkyňa študentov