Významné medzinárodné časopisy

Na Katedre aplikovanej informatiky je od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze Inspec a v databáze Web of Science – Emerging Sources Citation Index. 

Nova Biotechnologica et Chimica – recenzovaný vedecký časopis registrovaný databázou SCOPUS.