Významné medzinárodné časopisy

Časopis European Journal of Transformation Studies, v ktorom ako editor pôsobí doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. a ktorého spoluvydavateľom je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, je indexovaný v renomovanej databáze Web of Science.
Europe our House, Department of Political Science, University of Gdansk, Research Institute for European Policy, ​Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia