Významné ocenenia projektov

VEGA 1/0233/12 – projekt ukončený s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov
Reaktivita a vlastnosti aromatických zlúčenín, vzťahy štruktúra – vlastnosti – aktivita v komplexných systémoch
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Obdobie riešenia: 2012 – 2015

APVV-0014-11 – projekt s vynikajúcou úrovňou
Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Obdobie riešenia: 2012 – 2015

Hodnotenie „Výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou“ získal projekt: Biologicky aktívne a hodnotné zložky obilnín, pseudoobilnín a krmovín pre produkciu funkčných potravín.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tibor Maliar, PhD. (riešený v rokoch 2012-2014).