Významné publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

CLIL und seine Auswirkungen auf die Entstehung der negativen Transferenzen beim Deutschlernen in der Slowakei = CLIL a jeho vplyv na vznik negatívnych transferencií pri učení sa nemeckého jazyka na Slovensku / Katarína Vilčeková ; Rezensenten: Alja Lipavic Oštir ... [et al.]. - 1. vyd. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2017. - 327 s. - ISBN 978-3-943906-33-2.

Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions / Marianna Hudcovičová ; reviewers Jaroslav Peprník, Pavel Kvetko. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. - 122 s. - ISBN 978-3-631-67742-1.

Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska II. / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Michal Babiak, Katarína Slobodová Nováková. - 1. vyd. - Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017. - 145 s. - ISBN 978-973-107-121-3.

Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus / Georg Schuppener ; Rezensenten: Elmar Schenkel, Ružena Kozmová. - 1. vyd. - Leipzig : Edition Hamouda, 2017. - 254 s. - ISBN 978-3-95817-027-8.

Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen / Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Wien : LIT Verlag, 2017. - 180 s. - (Slavistik ; Bd. 2). - ISBN 978-3-643-50804-1.

Velitelia Alexandra Veľkého Macedónskeho: I : (Héfaistión, Perdikas a Filotas) / Ladislav Župčán ; recenzenti: Peter Chrastina, Eva Frýdková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2017. - 99 s. - ISBN 978-80-263-1311-3.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Germline gene therapy is compatible with human dignity / Peter Sýkora, Arthur Caplan, 2017. In: EMBO reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 12 (2017), p. 2086.

The Council of Europe should not reaffirm the ban on germline genome editing in humans / Peter Sýkora, Arthur Caplan, 2017. In: EMBO reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 11 (2017), pp. 1871-1872.

Theognis a sófrosyné / Matúš Porubjak, 2017. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 65, č. 5 (2017), s. 659-672.


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Eine Zwischenrevision des Queer Reading = A preliminary revision of queer reading / Ján Demčišák, 2017. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, iss. 4 (2017), pp. 35-52.

Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností = The Ethics of Using Smart Drugs in the Context of MacIntyre's Ethics of Virtues / Lucia Gráfová, 2017. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 1 (2017), s. 24-30.

Heterotopias and transformations in art and science / Jana Tomašovičová, 2017. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, no. 3 (2017), pp. 3-13.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

"Noví mluvčí" v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah = "New Speakers" in the Context of Minority Languages in Europe and Revitalisation Efforts / Leoš Šatava, 2017. In: Národopisná revue. - ISSN 0862-8351, Roč. 27, č. 4 (2017), s. 323-330.

Eye-gouging in Antebellum Popular Fiction / Jozef Pecina, 2017. In: American and British Studies Annual. - ISBN 978-80-7560-100-1. - ISSN 1803-6058, Vol. 10 (2017), pp. 24-32.

Human face attractiveness assessment: the role of extraversion and verbal intelligence on the side of the assessor and the assessed / Lenka Selecká, Slávka Démuthová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 185-189 [CD-ROM].

Liričeskaja poema Ivana Štrpki «Intermedii. Marionetki, ukoročennye na golovu»: semantika zaglavija i metaforika sjužeta / Nina Barkovskaja, Andrea Grominova, 2017. In: Studia Slavica : Academiae Scientiarum Hungaricae. - ISSN 0039-3363, Vol. 62, iss. 2 (2017), pp. 475-486.
[Barkovskaja Nina Vladimirovna (50%) - Grominová Andrea (50%)]

Možnosti a formy adaptácie sociálne a ekonomicky vylúčeného obyvateľstva na periférii mesta do majoritnej spoločnosti (na príklade Trnavy) = Possibilities and forms of adaptation of socially and economically excluded inhabitants living in town outskirts into the majority society (an example from Trnava) / Martina Bocánová, 2017. In: Národopisná revue. - ISSN 0862-8351, Roč. 27, č. 2 (2017), s. 114-127.

On the issue of importance of luck in the work of Bernard Williams / Júlia Drbúlová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 57-58 [CD-ROM].

Relationship between dimensions of creativity, dependency and independency from the field, need and ability to achieve cognitive closure / Andrea Baranovská, Erich Petlák, Dominika Doktorová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 14-19 [CD-ROM]. [Baranovská Andrea (34%) - Petlák Erich (33%) - Doktorová Dominika (33%)]

Stress level comparison of participants according to their age, gender and the region / Karol Kováč, Andrea Baranovská, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 20-23 [CD-ROM]. [Kováč Karol (50%) - Baranovská Andrea (50%)]

Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu / Lenka Selecká, Ivana Václavíková, Marek Blatný, Hrdlička Michal, 2017. In: Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383, Roč. 113, č. 6 (2017), s. 258-267. [Selecká Lenka (25%) - Václaviková Ivana (25%) - Blatný Marek (25%) - Hrdlička Michal (25%)]

When left is right: the preference for the left side of the face in attractiveness and evaluation ratings / Slávka Démuthová, Andrej Démuth, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 246-250 [CD-ROM]. [Démuthová Slávka (50%) - Démuth Andrej (50%)]


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Art. culture. language. (On some aspects of teaching english abroad) / Eva Smetanová, 2017. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, iss. 2 (2017), pp. 82-87.

Citácie gréckych textov vo Fulgentiovom spise Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis / Peter Fraňo, 2017. In: Kultúrne dejiny = Cultural History : literárne pramene neskorej antiky. - ISSN 1338-2209, Roč. 8, supplementum (2017), s. 52-62.

Význam antickej tradície v Kambýsovom románe / Michal Habaj, 2017. In: Kultúrne dejiny = Cultural History : literárne pramene neskorej antiky. - ISSN 1338-2209, Roč. 8, supplementum (2017), s. 37-51.