Základné informácie o UCM

Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dátum založenia: 1. august 1997 zákonom č. 201/1997 Z.z.

Rektor: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
E-mail: rektor(zav.)ucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Zástupca štatutára univerzity: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
E-mail: peter.sykora(zav)ucm.sk
Telefón: 033 5565 138

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu
peter.sykora(zav.)ucm.sk

Adresa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Poloha: GPS: 48°22'59.8"N, 17°35'19.8"E

Budovy:
Mapa budov
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577 / orient. č. 2
Trnava, Bučianska - súp. č. 8173 / orient. č. 4/A
Trnava, Hajdóczyho súp. č. 6768 / orient. č. 1
Trnava, Skladová - súp. č. 693 / orient. č. 4
Trnava, V jame - súp. č. 7148 / orient. č. 3
Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
Piešťany, Rázusova - súp. č. 1699 / orient. č. 14

Základný kontakt:
Informátor: info(zav.)ucm.sk
Telefón (vrátnica): 033 5565 111

Ďalšie informácie:
IČO: 36 078 913
IČ DPH: SK 2021385861
Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR
Podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936

Počet študentov k 31.10.2018: 5 344
Počet absolventov k 31.12.2018: 19 753
Počet poskytovaných študijných programov k 31.12.2018: 165
Počet priznaných práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesorov: 7