Ďalšie aktuality

Vyhlásenie orgánov akademickej samosprávy UCM
Orgány akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Akademický senát UCM, vedenie UCM a vedenia jej fakúlt kategoricky odmietajú súčasné kroky Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky spojené so zmenou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...
čítať viac
Vyhodnotenie súťaže - Mária Henrieta Choteková - Ružová grófka
V univerzitnej knižnici CIZ UCM v Trnave prebehlo dňa 1.3.2021 vyhodnotenie písomnej vedomostnej súťaže Mária Henrieta Choteková - Ružová grófka, pri príležitosti 75 rokov od úmrtia Márie Henriety Chotekovej, uznávanej osobnosti v histórii svetového ružiarstva, významnej osob...
čítať viac
Ako sa nestratiť v džungli publikovania
informačný ekosystém a nástroje na podporu vedecko-výskumnej práce a publikovania
V piatok 12. 3. 2021 o 10:00 sa prostredníctvom MS Teams uskutoční odborný seminár pre vybraných zamestnancov a doktorandov UCM (o konaní budú informovaní mailom).
čítať viac
Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2021/2022
Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2021/2022 TU.
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške
Dňa 12. marca 2021 sa uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Michaely Havrlentovej, PhD.
čítať viac
SÚŤAŽ pre študentov
Milé študentky a študenti,
ste kreatívni  a máte kopu nápadov, ktoré nemáte ako a kde realizovať?

Zapojte sa do študentskej súťaže o vytvorenie  umeleckého diela.
čítať viac
UCM v online magazíne „SUCHASNA OSVITA“ na Ukrajine
Magazín „Suchasna osvita“ je jedným z popredných periodík vzdelávacích magazínov na Ukrajine. Je to najkompletnejší a najprehľadnejší katalóg ponúkaných a prezentovaných vzdelávacích inštitúcií, kurzov a vzdelávacích programov, ktorý pozostáva z 2 častí: „Štúdium v ​​zahran...
čítať viac
Zmena člena Vedenia UCM v Trnave
Dňom 15.2.2021 nastáva zmena vo vedení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Na pozíciu prorektora pre kvalitu a vedu nastupuje prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z Filozofickej fakulty UCM (poverený prorektor) a nahradí tým prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD., ktorý požiadal o uvoľn...
čítať viac