Aktuality Univerzitnej knižnice

Kniha - najlepší kamoš VšeVeda

Študentský klub VšeVed, pôsobiaci na Katedre biológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave pripravili 21. marca 2018 o 16.00 hod. v čitárni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave stretnutie s Ing. Lukášom Hlebom, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, redaktorom časopisu Journal of microbiology, biotechnology and food sciences, ktorý vo svojej prezentácii študentov informoval ako prebieha príprava a vydávanie vedeckého časopisu. Súčasťou podujatia bola aj burza kníh a učebných textov účastníkov.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK
Dátum vloženia: 22.3.2018