Aktuality Univerzitnej knižnice

Oznam o zrušení podujatia - Krst monografie doc. Jany Bírovej

Z dôvodu ochorenia autorky, doc. Jany Bírovej, sa nebude dňa 24. októbra 2018 konať avizovaná prezentácia monografie La Vérification Empirique de Mise En Place Des Concepts de Lʹinterculturel Dans Le Contexte Fle. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK
Dátum vloženia: 12.10.2018
Dátum aktualizácie: 23.9.2019