Aktuality Univerzitnej knižnice

Semináre k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Univerzitná knižnica UCM v Trnave pripravila pre pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dva informačné semináre Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16.10.2019 a 29.10.2019 v študovni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave.

Seminár viedli Mgr. Mariana Behúlová a Mária Dobišová. Okrem informácií a metodických pokynov informovali účastníkov aj o možnosti elektronickej evidencie publikačnej činnosti prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke univerzitnej knižnice, formuláre EPC. Do formulára je možné vkladať prílohy.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 30.10.2019