Aktuality Univerzitnej knižnice

Evidencia publikačnej činnosti - Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013
Metodické pokyny Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) pre vykazovacie obdobie 2013 záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ vrátane príloh nájdete tu

Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 10.4.2013