Aktuality

  24.10.2017    Informácia o výberových konaniach

Výberové konania vyhlasované rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda a dekanmi fakúlt UCM sú zverejňované v sekcii "Neprehliadnite", voľba "Výberové konania".

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Kamil Adamec
Zdroj: webmaster