Aktuality

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020
Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 a slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bude udelený čestný titul  DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Dr. Masahirovi Yamashitovi a prof. doc. JUDr. Marekovi Šmidovi, PhD.  sa uskutoční 23. s...
čítať viac
Harmonogram štúdia a promócií
Aktuálne informácie ohľadom harmonogramu štúdia v akademickom roku 2019/2020 a termínoch promócií absolventov UCM:
čítať viac
XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA...
V dňoch 24. – 26. 9. 2019 sa uskutoční XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA 2019. Ide o pokračovanie úspešnej tradície študentských veľtrhov, ktorej sa pravidelne zúčastňuje viac ako 150 vystavovateľov, medz...
čítať viac
Verejná výzva na projekty APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu...
čítať viac
Konferencia Applied Natural Sciences 2019
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Applied Natural Sciences 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 27. septembra 2019.
čítať viac
FPV na Vedeckom veľtrhu 2019
V piatok 13. septembra 2019 v Bratislave na akcii Vedecký veľtrh mala zastúpenie aj UCM v Trnave – reprezentovala ju  Fakulta prírodných vied UCM v Trnave.
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium
Vážené kolegyne a kolegovia, študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného se...
čítať viac
12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry...
11. – 13.9.2019 sa vo Varne v Bulharsku uskutočnil 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications“. Konferencia bola organizovaná medzinárodnou asociáciou WoodEMA, ktorá má sídlo v Záhreb...
čítať viac
Ustanovujúce stretnutie SAAPM
Dňa 9. 9. 2019 sa v Bratislave na Ekonomickej univerzite uskutočnilo ustanovujúce stretnutie Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment (SAAPM) Slovak Academic Association for People Management. Za Ústav občianskej spoločnosti sa ho zúčastnili docentka Stacho...
čítať viac
Nová Kreatívna zóna pre študentov
V budove V JAME vznikla moderná kreatívna zóna pre študentov. Netradične moderne upravené  priestory poslúžia predovšetkým študentom Fakulty masmediálnej komunikácie, pretože v priestoroch budovy prebieha výučba práve tejto fakulty.
čítať viac
UCM na Vedeckom veľtrhu 2019
Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v zastúpení Katedry biotechnológií bude zastúpená medzi 47 stánkami a viac ako 30 inštitúciami prezentujúcimi sa na Vedeckom veľtrhu 2019, ktorý sa koná v piatok 13.9.2019 v Bratislave pred Euroveou. Prezentovať bude rastlinné a poľnohospodárs...
čítať viac
UCM na veľtrhu GAUDEAMUS-AKADÉMIA 2019 Bratislava
UCM  sa zúčastní na podujatí EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.9. – 26.9. 2019 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
čítať viac