Aktuality

18.3.2019
Stretnutie vedenia s akademickou obcou univerzity
Vážená akademická obec,
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda prof. Ing. Roman BOČA, DrSc. Vás pri príležitosti Dňa učiteľov pozýva na STRETNUTIE VEDENIA S AKADEMICKOU OBCOU.
čítať viac
15.3.2019
Oznámenie o inauguračnom konaní doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplne...
čítať viac
14.3.2019
Zahraničná návšteva na UCM
Dňa 13.marca 2019 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku  a predstaviteľov UCM v Trnave. Viac TU.
čítať viac
12.3.2019
Rektor udelil ocenenie študentke FMK UCM
Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udelil ocenenie za významnú reprezentáciu univerzity v rámci pôsobenia v Erasmus Student Network Trnava (ESN Trnava) a spoluprácu pri starostlivosti o študentov prichádzajúcich prostredníctvom programu Erasmus+ študentke Bc. Mic...
čítať viac
12.3.2019
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
11.3.2019
Medzinárodný deň žien na UCM
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, dňa 8. marca 2019, rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. pozval zamestnankyne rektorátnych oddelení UCM na posedenie pri káve a malom občerstvení. Stretnutia sa okrem pána rektora zúčastnili aj prorektori UCM doc. Ing. Jaroslav Bednárik, Ph...
čítať viac
8.3.2019
Habilitačné konanie - PhDr. Andrea Čajková, PhD. v odbore Verejná politika a verejná správa
Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení n...
čítať viac
8.3.2019
Pozvánka na prezentáciu zborníka Cesty Jána Botíka
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Národopisná spoločnosť Slovenska pozývajú v stredu 27. marca 2019 o 16.30 hod. všetkých záujemcov do čitárne univerzitnej knižnice na prezentáciu zborníka Cesty Jána Botíka, venovaného životu a výskumu etnografa profesora PhDr....
čítať viac
8.3.2019
Prednáška Alexander Veľký a MY
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici UCM 6. marca 2019 zaujímavá prednáška na tému Alexander Veľký a MY. Viac TU.
čítať viac
8.3.2019
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda 2019
V dňoch 1. 7. 2019 – 4. 7. 2019 sa uskutoční siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda 2019 (DUCM) pod garanciou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá spolu s ostatnými fakultami, inštitútom a univerzitným oddelením práce s verejnosťou začala prípravné a organi...
čítať viac
7.3.2019
Exkurzia do Salzburgu, Štrasburgu a Európskeho parlamentu
Využi možnosť, ktorú ti ponúka naša univerzita a prihlás sa na 5 dňovú exkurziu do spomenutých miest.

Program
• 24.3. 2019 (nedeľa) - cca 10:30 hod. odchod z Trnavy autobusom, cca 14:00 krátka zástavka pri Mondsee, cca 14:30 príchod do Salzburgu - prehliadka mesta, spoločná večera, cca...
čítať viac
28.2.2019
Publicy 2019 - medzinárodná vedecká konferencia
Fakulta sociálnych vied Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom PUBLICY 2019, ktorú organizuje FSC UCM v Trnave v spolupráci s Vysokou školou sociálně správní v Havířově, Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged, a Stanislaw Staszic University...
čítať viac