Aktuality

tentorazidemvolit.eu

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní.Slovenská rektorská konferencia spolu s jednotlivými vysokými školami podporuje iniciatívu Európskeho parlamentu #tentorazidemvolit, ktorej cieľom je zvýšiť účasť vo voľbách v celej Európe.

Viac: https://www.srk.sk/sk/o-srk/aktuality/305-tentorazidemvolit-eu

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 7.5.2019