Aktuality

Zriadenie Inštitútu manažmentu UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave má od 1.6.2020 nový INŠTITÚT MANAŽMENTU UCM v Trnave, ktorý vznikol transformáciou Ústavu občianskej spoločnosti UCM.

Štatút Inštitútu manažmentu UCM schválil 28.4.2020 Akademický senát UCM.

Inštitút manažmentu je súčasťou UCM, ako priamo riadená organizácia s celouniverzitnou pôsobnosťou. Je založený zriaďovacou listinou zo dňa 28. apríla 2020 rektorom UCM od 1. júna 2020. Sídlom inštitútu je Trnava. Adresa je: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava.

Riaditeľka Inštitútu manažmentu UCM:
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 414
Telefón: 033 5565 630
E-mail: renata.novakova(zav.)ucm.sk

Vnútorné predpisy Inštitútu manažmentu:

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 28.4.2020
Dátum aktualizácie: 30.6.2020