Aktuality

Verejné očkovanie v FN Trnava

Dňa 5.1.2021 sa uskutočnilo verejné očkovanie proti COVID-19 vo Fakultnej nemocnici v Trnave.
Organizátori deklarovali, že cieľom tohto očkovania zdieľaného i cez sociálne siete je prostredníctvom miestnych a regionálnych autorít vzbudiť vo verejnosti dôveru v očkovanie proti COVID-19. 

Na očkovanie boli pozvaní a  zúčastnili sa ho  i rektori  univerzít pôsobiacich v Trnave - prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., aby svojou osobnou  prítomnosťou na tomto očkovaní podporili výzvu verejnosti. Zároveň tým dali signál, že považujú očkovanie za mimoriadne dôležité a významnú možnosť, ako  čím skôr vrátiť život do bežných koľají.  Rektor UCM v Trnave prof. Boča dáva na vedomie nasledovné posolstvo adresované predovšetkým 12 tisíc študentom študujúcim v Trnave:

„Je úžasné byť pri prekonávaní najhoršej metly ľudstva za ostatných 100 rokov. Je úžasné veriť úspechom, molekulárnej biológie, virológie a molekulárnej medicíny, že vďaka úspechom špičkovej vedy sa podarilo vyvinúť účinnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Je úžasné uznať nasadenie najlepších mozgov sveta na potlačenie pandémie. Je úžasné byť občanom Európskej únie, ktorá zabezpečuje proporcionálne dodanie vakcíny do všetkých jej súčastí. Užime tento úžasný výdobytok pre nás, našich najbližších ako aj pre celú našu spoločnosť“.  

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 5.1.2021
Dátum aktualizácie: 18.1.2021