Aktuality

Profesor Roman Boča patrí medzi najlepších vedcov na Slovensku

V rebríčku najlepších vedcov sa podľa portálu Research.com Slovensko umiestnilo na 56. mieste. Medzi tromi najúspešnejšími vedcami zo Slovenska sa umiestnil aj prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

Výskum profesora Romana Boču sa zameriava najmä na oblasť anorganickej chémie, magnetochémie a magnetoštruktúrných korelácií. Jeho špecifickou oblasťou záujmu je molekulový magnetizmus a bistabilita systémov napr. v podobe spin-crossover fenoménu.
Medzi jeho najcitovanejšie práce patria:

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 20.6.2023
Dátum aktualizácie: 28.6.2023