Aktuality

Vydávanie a prolongácia preukazov

Vydávanie preukazov študentom prvých ročníkov sa vykonáva

Externé štúdium Fakulty masmediálnej komunikácie - v Jama 3, Knižnica FMK, Trnava
zoznam – TU (preukaz externé štúdium FMK)

Denné a externé štúdium Fakulta zdravotníckych vied – Rázusova 14, Piešťany
zoznam – TU (preukaz denné a externé štúdium FZV)

Denné a externé štúdium Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Inštitút manažmentu
zoznam – TU (preukaz FF,FMK,FSV,FPV,IM)

Prolongácia preukazov študentom vyšších ročníkov

Prolongácia preukazov sa vykonáva v pracovných dňoch v prízemí hlavnej budovy UCM – nám. J. Herdu 2 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. od 4.9. do 30.9.2023. Neskôr u správcu preukazov.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Nora Dostálová
Zdroj: CIKT UCM
Dátum vloženia: 22.8.2023
Dátum aktualizácie: 24.8.2023