Aktuality

Pozvánka na nový cyklus seminárov a prednášok pre doktorandov pod názvom “Chcem vedieť viac”

Cyklus seminárov a prednášok pod názvom „Chcem vedieť viac“ bude pokračovať aj v akademickom roku 2023/2024 s témami ako využitie umelej inteligencie, ako ľahšie publikovať v odborných časopisoch, ako písať dobré projekty a mnoho iných. Harmonogram seminárov a prednášok na akademický rok 2023/2024 nájdete TU.

V letnom semestri akademického roku 2022/2023 zorganizovalo Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti Oddelenia vedy a výskumu UCM pilotnú sériu prednášok pre doktorandov, ale aj pre iných záujemcov na UCM.

Túto iniciatívu na podporu doktorandského štúdia pod garanciou prorektorky pre vedu a výskum doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. podporili prednáškami odborníčky a  odborníci z jednotlivých súčastí UCM:

  • prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Filozofickej fakulty UCM v Trnave
  • Bc. Pavol Hlubina z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave
  • PhDr. Michal Kubovics, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
  • prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., Ing. Ľubica Znamenáková, PhD.,  Ing. Rudolf Husovič, PhD., PhDr. Soňa Svetlíková, PhD. z rektorátu UCM v Trnave

Cieľom realizácie pilotnej série prednášok bolo ponúknuť študentom doplňujúce vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri štúdiu a budovaní svojej akademickej kariéry bez ohľadu na odbor a zameranie štúdia.

Prednášky boli realizované online a celkovo sa na seminároch zúčastnilo viac ako 240 doktorandov, študentov, ale aj zamestnancov UCM. Prednášky ponúkli množstvo informácií napr. o tom, čo je dobrý argument, ako čo najlepšie využiť formálne funkcie programu word pri písaní záverečnej práce alebo ako pracovať s programom pre spravovanie zoznamu referencií atď.
Doktorandi poskytli spätnú väzbu formou dotazníkov, v ktorých najlepšie ohodnotili semináre s názvami  „Ako postaviť biznis na vede“, resp. „Všetko, čo ste chceli vedieť o MS 365, ale hanbili ste sa opýtať“. Celkovo doktorandi hodnotili semináre ako prínosné.

Viac o Centre služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti:
UCM s cieľom podpory vedecko-výskumných  a umeleckých aktivít zamestnancov a študentov, predovšetkým doktorandov, má vytvorený referát pre ich podporu a poskytovanie služieb. Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a  ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: OVaV
Dátum vloženia: 28.9.2023
Dátum aktualizácie: 25.10.2023