Aktuality

Naša univerzita darovala auto trnavskej charitatívnej organizácii

V snahe o podporu komunity a pomoc tým, ktorí ju potrebujú, sa UCM stala hrdým darcom automobilu pre Trnavskú arcidiecéznu charitu.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave nie je len miestom vzdelávania, ale aj inštitúcia, ktorá by mala napĺňať záväzky spoločenskej zodpovednosti. „Veríme, že poslanie každej univerzity je aj o vytváraní prepojenia s miestnou komunitou," povedala rektorka univerzity, Katarína Slobodová Nováková. „Náš dar je jedným z mnohých spôsobov, ako môžeme vrátiť spoločnosti niečo späť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú," dodala. 

Trnavská arcidiecézna charita, ktorá obdržala auto, je dobre známa svojím úsilím o pomoc ľuďom v núdzi. Dlhodobo sa stará o rodiny v hmotnej núdzi, opustené deti, ľudí bez domova alebo so zdravotným postihnutím, starých a chorých. Zabezpečuje klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno vzdelávacie služby vo svojich zariadeniach po celom kraji. Darovanie automobilu je príkladom toho, ako sa môže univerzita stať hnacou silou zmeny vo svojom okolí a môže tak inšpirovať iné inštitúcie, ale aj jednotlivcov, k podobným činom. Starší automobil bol vyradený z majetku univerzity ako nadbytočný a môže tak slúžiť na zabezpečenie dennej prevádzky Trnavskej arcidiecéznej charity,

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: REK UCM
Dátum vloženia: 16.10.2023
Dátum aktualizácie: 17.10.2023