Aktuality

Summer School 2023 priniesla aktuálne poznatky z medicíny

Na Fakulte zdravotníckych vied UCM prednášali zahraniční aj domáci spíkri o aktuálnych trendoch v zdravotných vedách, napríklad o skríningu rakoviny, ale aj fyzioterapii. 

Fakulta zdravotníckych vied organizovala od 10. do 13. októbra Summer school 2023 – Actual Trends in Health Sciences, ktorej sa zúčastnili kolegovia z partnerských zahraničných inštitúcií – z Apollonia University of Iasi, Rumunsko a University of Health Sciences, Istanbul, Turecko.

Fakultu zdravotníckych vied navštívila dr. Elena Costescu, dr. Mihaela Diana Gheban, dr. Catalina Girbea, de. Assoc. Prof. Özgü İnal, Assist Prof. Oğuzhan Mete, dr. Ioan Emanuel Stavarache.

Program začal v utorok privítaním hostí a predstavením Fakulty zdravotníckych vied prodekankou pre vonkajšie vzťahy Mgr. Janou Koišovou, PhD. Potom nasledovali odborné prednášky. 

Ako prvá prezentovala tému Skríning rakoviny prsníka v Slovenskej republike doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD. vedúca Katedry rádiológie FZV. Program pokračoval prednáškami kolegov z University of Health Sciences, Istanbul - Assoc. Prof. Özgü İnal prezentovala tému Fyzioterapia v manažmente porúch prehĺtania a Assist Prof. Oğuzhan Mete prezentoval prednášku na tému Fyzioterapia pri liečbe fibromyalgického syndrómu. Po odbornom programe nasledovala prehliadka centra mesta Piešťany a kúpeľného ostrova spojená s ochutnávkou termálnej vody.

V stredu dopoludnia zahraniční hostia navštívili Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie nemocnice A. Wintera na Poliklinike v Piešťanoch. Návšteva bola orientovaná na ambulantnú zložku, fyzikálnu terapiu a kinezioterapiu. Hostí na Poliklinike sprevádzal PhDr. Marián Mihálik. Popoludní pokračoval odborný program na Fakulte zdravotníckych vied prednáškou doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc. Novinky v liečbe a manažmente pacientov s alkaptonúriou. Po prednáške a diskusii nasledovala prehliadka odborných učební, prístrojového vybavenia fakulty a fitness centra.

Vo štvrtok pokračoval odborný program prednáškou prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc., Efekt probiotík pri niektorých civilizačných ochoreniach. Program uzatvoril dvoma prednáškami prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. Úskalia liečby arteriálnej hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom a Kalcifikácia mediálnej artérie predpovedá srdcové arytmie a ischémiu myokardu.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: FZV UCM
Dátum vloženia: 17.10.2023