Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave spojené s inauguračnou prednáškou doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD.

Dňa 23. novembra 2023 sa o 10:00 hodine, v zasadacej miestnosti Z.03, na v hlavnej budove UCM, uskutoční riadne zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave. 

Jedným z bodov programu bude inauguračná prednáška doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Molekulárna biológia.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 9.11.2023