Aktuality

Ako sa študuje v zahraničí? Goethe University vo Frankfurte

Univerzitu hodnotí doktorand Kerindo ako najlepšiu v tomto multikultúrnom meste, ktoré je plné študentov z každého kúta sveta.

Kerindo Abeid Sumara strávil v Nemecku pol roka od októbra 2022 do februára 2023 na Filozofickej fakulte, kde študoval africké štúdiá. U nás pôsobí na Filozofickej fakulte, kde sa venuje etnológii a mimoeurópskym štúdiám. 

„Na Erasmus som šiel s tým, že by som chcel rozšíriť môj výskum v dizertačnej práci na Inštitúte afrických štúdií a tiež vyskúšať, ako sa žije v inej kultúre,” hovorí Kerindo. Ciele sa mu podarilo naplniť. Odborníci z Goetheho univerzity mu dali konštruktívnu spätnú väzbu k jeho dizertačnej práci a dostal sa aj k množstvu relevantnej literatúry vďaka rozsiahlym knižniciam. 

„Stretol som aj kopec nových ľudí a získal mnoho priateľov z rôznych kultúr. Tiež som sa naučil fungovať v takom veľkom meste a používať rôzne druhy hromadnej dopravy v meste aj mimo neho,” vymenúva. Vďaka tomu spoznal nielen Frankfurt, ale aj okolité menšie mestá. „Keďže je to veľká univerzita, treba si to určite zažiť a ísť tam, pretože veľa získate,” uzatvára doktorand.Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 14.11.2023
Dátum aktualizácie: 16.11.2023