Aktuality

Otvorenie permanentnej výstavy ARphymedes v Centre vedy Aurelium

V rámci Týždňa vedy a techniky prebehlo 8. novembra 2023 v Centre vedy - Aurelium oficiálne otvorenie permanentnej výstavy ARphymedes a ARphymedes plus.

Výstava Fyzika vytvorená pre študentky a študentov so špeciálnymi potrebami, umožní permanentnú disemináciu výsledkov oboch projektov zaujímavou a hravou formou. Na projektoch spolupracovali odborníci zo 6 krajín (Slovenska, Grécka, Talianska, Estónska, Rumunska a Slovinska) a výstupy sú publikované v 5 jazykoch (Slovenčina, Angličtina, Estónčina, Slovinčina a Rumunčina). 

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Výstavné miesto sprístupní predmet Fyzika tak učiteľom fyziky ako aj študentom využitím rozšírenej reality, ktorá im poskytne autentický, pohlcujúci a interaktívny vzdelávací zážitok. 

Ak to chcete zažiť aj vy a neviete prísť na výstavu osobne, kliknite si na stránky projektov http://www.arphymedes.eu a http://www.arphymedes-plus.eu a pomocu rozšírenej reality vám fyzika ožije pred vašimi očami. 

Fyzika je teoretická, ale zábava je reálna.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: Inštitút UCM
Dátum vloženia: 16.11.2023
Dátum aktualizácie: 28.11.2023