Aktuality

Týždeň otvorených dverí na UCM vám pomôže pri výbere správneho štúdia

Jednotlivé fakulty pripravujú zaujímavý program, prostredníctvom ktorého predstavia svoje študijné programy. V článku prinášame dátumy, kedy sa DOD uskutočnia. 

Priestor dostanú aj samotní záujemcovia a záujemkyne o štúdium na našej univerzite. Na ich zvedavé otázky radi odpovedia zástupcovia pedagogickej obce, ale aj študentstva. Okrem informácií o priebehu štúdia na univerzite, predmetoch a uplatnení absolventov sa záujemcovia a záujemkyne dozvedia aj o mimoškolských aktivitách, možnostiach ubytovania a stravovania, ale aj o živote v meste Trnava. 

Týždeň dní otvorených dverí na UCM (6. - 9. február 2024):

Fakulta prírodných vied
6. február 2024
9:00 - 12:00

Ústav počítačových technológií a informatiky: Hajdóczyho 1, Trnava
Ústav chémie a environmentálnych vied, Ústav biológie a biotechnológie: Hlavná 6, Špačince 

Inštitút manažmentu
7. február 2024
9:00 - 12:00

Hajdóczyho 1, Trnava 

Filozofická fakulta
7. február 2024
9:00 - 12:00

Námestie J. Herdu 2, miestnosť S 0.1, Trnava

Fakulta zdravotníckych vied
7. február 2024
9:00 - 12:00

Rázusova 14, Piešťany

Fakulta sociálnych vied
8. február 2024
10:00 - 12:00

Aula Jozefa Matúša, Bučianska, Trnava

Fakulta masmediálnej komunikácie
9. február 2024
10:00 - 12:00

Aula Jozefa Matúša, Bučianska, Trnava

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andej Brník, PhD.
Zdroj: PR UCM
Dátum vloženia: 28.11.2023
Dátum aktualizácie: 9.2.2024