Aktuality

Trnavské univerzity rozvíjajú svoju spoluprácu naďalej. Svoje sily spojili aj na prvom spoločnom plese!

Výnimočný spoločenský večer spojil akademické komunity troch renomovaných univerzít - Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnavskej univerzity a Materiálovotechnologickej fakulty STU. Záštitu nad prvým univerzitným plesom v Trnave dokonca prebral minister školstva, vedy a výskumu, prišiel ho i osobne otvoriť. 

Táto unikátna udalosť sa uskutočnila 27. januára v hoteli Holiday Inn a symbolizovala nielen spoluprácu a priateľstvo, ale aj zdieľanie vedomostí a kultúrnych hodnôt.

Nápad spojiť všetky tri univerzity v rámci takejto spoločenskej udalosti sa zrodil v hlave rektorky UCM, profesorky Kataríny Slobodovej Novákovej, ktorá na úvod plesu poďakovala celému organizačnému výboru:  „Chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí na pozadí pracovali na tomto plese.” Jej slová odzrkadľujú hlavnú myšlienku podujatia, ktorá spočíva v posilnení vzájomných väzieb a oslave akademických úspechov.

Plesu sa zúčastnil aj minister školstva, vedy a výskumu Tomáš Drucker: „Každá spolupráca, priateľstvo a pozitívna energia v prospech niečoho lepšieho je dobrým signálom a vzorom pre ostatných." Týmto zdôraznil, že Trnava je nielen mestom s bohatou históriou, ale aj miestom vedomostí a inovácií. Ministrovi sa myšlienka spoločného plesu natoľko páčila, že nad ním prebral záštitu a osobne ho spolu s vedením ostatných trnavských univerzít aj otvoril. 

Miloš Čambál, dekan STU MTF, dodal: „Život nie je len o odborných veciach, ale aj o emóciách a niečom pozitívnom, čo tento ples určite reprezentuje." Profesor Martin Lichner, poverený rektor TRUNI, poznamenal: „Tento ples je výsledok dlhodobej spolupráce, ktorá existuje už viacero rokov." 

Plesový program otvorila Anna Slížová, víťazka súťaže Česko Slovensko má talent. Viac ako 230 zabávajúcich sa mohlo potešiť hudobným vystúpeniam kapiel HappyBand Orchestra a Backwards, ktoré prispeli k vytvoreniu nezabudnuteľnej atmosféry. Svojimi elegantnými vystúpeniami očarila prítomných tanečná skupina Interklub Bratislava

Podujatie, označené ako historicky prvý univerzitný ples v Trnave, prekročilo očakávania organizátorov i návštevníkov a naznačuje, že bude mať svoje pokračovanie. 

Tento ples tak stojí ako príklad úspešnej spolupráce a odráža silu a potenciál, ktorý môže vzniknúť, keď sa spoja tri vzdelávacie inštitúcie s cieľom osláviť vedomosti, kultúru a spoločenské hodnoty.Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM, Mestská televízia Trnava
Dátum vloženia: 30.1.2024
Dátum aktualizácie: 25.2.2024