Aktuality

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať o štipendiá i projektovú spoluprácu

Študenti vedia žiadať o podporu na vypracovanie diplomovej práce alebo sa zúčastniť letnej jazykovej školy. Akcia Rakúsko – Slovensko ale ponúka omnoho viac aj pre vedeckých pracovníkov a doktorandov. 

Štipendijné pobyty Akcie ponúkajú podporu vo viacerých oblastiach:

 • štipendiá pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),
 • výskumné štipendiá pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),
 • výskumné štipendiá pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac),
 • štipendiá na absolvovanie letnej jazykovej školy – o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. marca 2024
 • Výber štipendistov: koncom apríla
 • Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

 V kategórii štipendiá na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Projektová spolupráca 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 eur za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

 Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. marca 2024
 • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
 • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Kde získať viac informácií? 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke akcie SAIA, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovenskuhttp://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/statistiky-2023-akcia-r-sr.">Štatistický prehľad podaných a schválených žiadostí v roku 2023 nájdete na webe.


Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

 • Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu (utorok 30. 1. 2024 o 14.00 h. / link na pripojenie: https://bit.ly/4b358fp)
 • Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá a granty do Rakúska pre študentov a doktorandov (streda 7. 2. 2024 o 14.00 h. / link na pripojenie: https://bit.ly/4b1HdwO)
 • Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov (štvrtok 22. 2. 2024 o 14.00 h. / link na pripojenie: https://bit.ly/421Qote
Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM
Dátum vloženia: 30.1.2024