Aktuality

FMK otvára vlastné kreatívne centrum na rozvoj talentov

Hlavným zámerom je vytvoriť inkubačný program pre záujemcov o podnikanie alebo pre už začínajúcich či existujúcich podnikateľov pôsobiacich v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Kreatívne centrum Skladová (KCS) vzniklo v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Jeho špecializáciou je herný a audiovizuálny priemysel. Zameriava sa však aj na fotografickú, marketingovú a mediálnu tvorbu.  

KCS sa nachádza v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde okrem novovzniknutých priestorov spolu s dodanou technológiou kombinuje už existujúcu infraštruktúru do jedného funkčného celku.  

„Cieľom tohto komplexu je poskytnúť priestor záujemcom z trnavského regiónu, ale aj iných častí Slovenska. Podľa potreby záujemcom z oblasti herného vývoja a elektronického športu poskytneme priestory na fotografovanie, tvorbu audiovizuálnych diel a podcastov. Študenti zase získajú možnosti angažovať sa v oblasti digitálnych hier, marketingovej komunikácie a audiovizuálneho priemyslu. Ten zabezpečíme inkubačnými a akceleračnými podnikateľskými programami, odborným mentoringom, prednáškami a workshopmi,“ uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 

V rámci poskytnutého finančného príspevku sa kompletne zrekonštruovala plocha s rozlohou približne 650 m2, vybudovali dve nové multifunkčné miestnosti pre tímovú prácu a prednášky, co-working, debarierizovná plocha a technologicky sa zrekonštruovali tri špecializované laboratóriá. Celková výška výdavkov bola naplánovaná na 1,44 milióna eur, pričom na technológie bolo vyčlenených 400 000 eur a výška spolufinancovania bola 72 000 eur.  

 „Výškou príspevku patrí medzi najmenšie kreatívne centrá, avšak svojim potenciálom pokrýva nové, dynamicky sa vyvíjajúce odvetvie, ktoré je medzi vznikajúcimi kreatívnymi centrami jedinečné. Ide o špecifické miesto, ktoré slúži na rozvoj talentov a začínajúcich podnikateľov v rýchlo sa  rozvíjajúcom segmente digitálnych hier a v pridruženom audiovizuálnom priemysle,“ uviedla rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Katarína Slobodová Nováková. 

Kreatívne centrum ponúka aj špičkové technologické vybavenie. K dispozícii sú fotoateliéry, laboratória virtuálnej a rozšírenej reality alebo televízne štúdio. Súčasťou technologickej infraštruktúry sú aj technológie na testovanie a vývoj hier.

Viac info na webovej stránke FMK UCM.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM
Dátum vloženia: 5.2.2024
Dátum aktualizácie: 12.2.2024