Aktuality

V roku 2023 vycestovalo na študijný pobyt až 27 študentov FZV

Fakulta zdravotníckych vied sa aktívne zapája do medzinárodných aktivít. Zahŕňajú účasť v programe Erasmus+ a spoluprácu s niekoľkými európskymi univerzitami.

Radi zbierame skúsenosti v zahraničí

Študenti fyzioterapie a rádiologickej techniky musia počas štúdia absolvovať letné stáže v európskych nemocniciach a rehabilitačných centrách. Absolventi FZV tiež radi využívajú možnosť absolventskej pracovnej stáže. Pomáhajú im pri tom schémy Erasmus+ alebo WorkSpace Europe, pričom študenti v rámci Erasmu vlani najčastejšie navštívili Španielsko a Taliansko. Okrem toho radi chodia aj do týchto zariadení v Českej republike:

 • AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, Klimkovice-Hýlov
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
 • Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

V júli absolvovala mobilitu Mgr. Jana Koišová, PhD., vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe. Počas stretnutí s kolegami z nemocnice boli predmetom diskusie najmä organizačné náležitosti mobilít študentov a absolventov FZV oboch študijných programov – fyzioterapia a rádiologická technika a možnosti projektovej spolupráce.

Kolegovia zo zahraničia navštívili aj nás

Na konci júna zavítal na UCM docent Caglar Soylu z University of Health Sciences v Istanbule, ktorý sa zúčastnil praktických ukážok športovej fyzioterapie, pozrel si Kúpeľný ostrov v Piešťanoch a tiež aj Nemocnicu Staré mesto v Bratislave.  

V septembri sme sa potešili návšteve z Mount Kenya University (dr. Serah Wairimu, dekanka Fakulty sociálnych vied, dr. Wambui Judy Mwangi, lektorka na Katedre sociálnych a rozvojových štúdií a BSc. Bonface Joel Malala, vedúci ekonomického oddelenia univerzity a oddelenia grantov) a nadviazali sme prvé kroky k ďalšej spolupráci. 

V októbri v rámci Letnej školy na FZV zavítali zástupcovia Apollonia University of Iasi v Rumunsku a University of Health Sciences v Istanbule. So slovenskými kolegami si vymenili mnoho poznatkov a skúseností z oblasti medicíny. Viac sa dozviete v tomto článku.

Koniec októbra patril stretnutiu prodekanky pre vonkajšie vzťahy Jany Koišovej s indickou veľvyslankyňou H. E. Ms. Apoorva Srivastava. Spoločne diskutovali možnosti spolupráce FZV UCM s indickými akademickými inštitúciami, ako aj možnú spoluprácu v rámci projektu Erasmus+ zameraného na mobility mimo EÚ. 

Novembrový Týždeň vedy a techniky obohatili o svoje vystúpenia vedkyne a pedagogičky z poľskej Casimir Pulaski Radom University. Blok prednášok začala Dr. Mariola Mendrycka, PhD., ktorá prezentovala tému Comprehensive cardiac rehabilitation. Nasledovala Dr. Renata Orawiec, ktorá hovorila na tému Kinesio taping in physiotherapy. V stredu ako posledná prezentovala svoj blok prednášok Dr. Dorota Trybusińska na tému Current challenges in caring for the elderly. K programu sa v rámci pedagogickej mobility pridal aj Dr. h. c. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, z Fakulty biomedicínskeho inženýrství Českého vysokého učení technického v Prahe. Vo svojom vystúpení sa venoval témam internej propedeutiky vo fyzioterapii, telerehabilitácie a prístrojovej techniky vo fyzioterapii. 

V novembri sa so zahraničnými hosťami roztrhlo vrece, Keďže na UCM sa konal aj International Staff Week. V rámci celkovo 22 účastníkov z 5 krajín (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Litva) navštívili kolegovia z partnerských univerzít aj Fakultu zdravotníckych vied UCM. Hostia sa dozvedeli všetko o FZV a mali možnosť pozrieť si aj mesto Piešťany. International Staff Week pokračoval v ďalšom týždni virtuálnou časťou. V stredu 22. novembra 2023 Mgr. Jana Koišová, PhD., prezentovala online prednášku na tému Ethics of Artificial Intelligence in Medicine.Fakulta má bilaterálne dohody so 16 akademickými inštitúciami:

 • University of Zadar, Chorvátsko,
 • Goce Delcev State University of Stip, Macedónsko,
 • K. Pulaski University of Technology and Humanities, Radom, Poľsko,
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko,
 • University of Security, Poznaň, Poľsko,
 • Swietokrzyski College, Kielce, Poľsko,
 • Jan Grodek State University in Sanok, Poľsko,
 • Univeristá degli Studi di Foggia, Foggia, Taliansko,
 • University of Health Sciences, Istanbul, Turecko,
 • Kapadokya University, Turecko,
 • Apollonia University of Iasi, Rumunsko,
 • Karlova univerzita, 3. lékařská fakulta, Praha, Česká republika,
 • Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno, Česká republika,
 • Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika,
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, Česká republika,
 • České vysoké učení technické v Prahe, Fakulta biomedicionálního inženýrství, Kladno, Česká republika. 
Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: FZV UCM
Dátum vloženia: 7.2.2024