Aktuality

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov

Dňa 23. februára 2024 sa v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave uskutočnia promócie absolventiek a absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v januári 2024. 

Link na harmonogram

Všetkým absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

A nezabudnite sa registrovať v našom ALUMNI UCM KLUBE.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Polášová
Zdroj: Oddelenie akademických činností
Dátum vloženia: 9.2.2024
Dátum aktualizácie: 15.2.2024