Aktuálne informácie pre študentov

UCM 17. novembra neprerušia výučbu

Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa spolu s ostatnými členmi Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ rozhodla, že nebude po 17. novembri prerušovať svoje vyučovanie. Univerzity predostreli ministerstvu školstva požiadavky s názvom Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku. Ich splnenie podmienili prerušením výučby do doby akceptovania všetkých požiadaviek.

Čo sme požadovali a prečo nakoniec budeme pokračovať vo výučbe, vysvetľuje rektorka UCM, profesorka Katarína Slobodová Nováková:

  • Jednou z požiadaviek bola kompenzácia výpadkov v rozpočtoch VŠ spôsobených bezprecedentnou energetickou krízou.
    • VÝSLEDOK: Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 miliónov eur už boli na jednotlivé vysoké školy alokované. Taktiež minister dal prísľub, že budúcoročný rozpočet pre verejné vysoké školy bude obsahovať aj dofinancovanie nárastu cien energií v roku 2023.
  • Vysoké školy žiadali, aby sa ich financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020 a zároveň požadovali dofinancovanie výpadkov v národných a európskych projektoch tak, ako sa to udialo v okolitých krajinách EÚ.
    • VÝSLEDOK: Nový ministra školstva prisľúbil, že avizované viazanie rozpočtových prostriedkov (cca 27 miliónov eur) v rozpočte určenom pre vysoké školy na rok 2023 sa neuskutoční. Okrem toho minister jasne vyhlásil, že nepodporuje znižovanie počtu zamestnancov vysokých škôl, bez ohľadu na možnosti vysokých škôl v oblasti personálneho zabezpečenia poskytovaných študijných programov.

Aj keď nedošlo k úplnému splneniu všetkým podmienok (najmä navýšenie financovania VŠ na úroveň roka 2020), univerzity si uvedomujú ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádza naša krajina a spoločnosť, a preto sa budú snažiť finančný výpadok vykryť tak, aby sa nijako nedotkol kvality vzdelávania či vedecko-výskumných aktivít. Prezídium konzorcia U10+ očakáva aj ďalšie rokovania s ministrom školstva a po ich ukončení vyhodnotí naplnenie požiadaviek vysokých škôl.

Preto budeme vo výučbe pokračovať aj po 17. novembri. UCM sa dlhodobo snaží zlepšovať kvalitu svojho vzdelávania aj napriek všetkým prekážkam, ktoré táto neľahká doba prináša. Ďakujeme všetkým zamestnancom a študentom, že spolu tvoríme lepšiu univerzitu!

Vložil: Šimona Tomková
Zdroj: Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+
Dátum vloženia: 10.11.2022
Dátum aktualizácie: 23.11.2022