Aktuálne informácie pre študentov

Harmonogram promócií

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského štúdia a rigorózneho konania v akademickom roku 2022/2023.

Dátum konania promócií: 17. február 2023
Súčasti: FF, FMK, FSV UCM - cca 45 abs.
Počet skupín: 1 skupina (Bc., Mgr., PhDr., PaedDr.)*
Časové rozmedzie: od 9,00 hod. do 11,00 hod.
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul.
Nácvik promócií: od 9,00 hod. do 10,00 hod.
Akad. funkcionári: o 9,45 hod.
Začiatok promočného aktu: 10,00 hod.
* uvedený termín promócií sa týka študentov, ktorí absolvujú štúdium alebo konanie v akademickom roku 2022/2023 do 10.2.2023.
Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Zdroj: Oddelenie akademických činností
Dátum vloženia: 27.1.2023
Dátum aktualizácie: 7.2.2023